5:42:14 PM 1400 / 01 / 31
 


 مشخصات طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت 

 

1

بررسی تاثیر مداخله ممیزی وبازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

خاتمه یافته
2

طراحی پایگاه داده مراقبت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394

خاتمه یافته
3

طراحی پایگاه داده تروما در مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1394

خاتمه یافته
4

بررسی کاربردپذیری زیرسیستم پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران

خاتمه یافته
5

مطالعه مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران

خاتمه یافته
6

طراحی الزامات اطلاعاتی مرکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394

خاتمه یافته
7

بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

خاتمه یافته
8

طراحی و ارائه نمونه اولیه سیستم اطلاعاتی گردشگری پزشکی مبتنی بر وب برای شهرستان کاشان

خاتمه یافته
9

طراحی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد

خاتمه یافته
10

ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص‌های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی

خاتمه یافته
11

طراحی پرونده سلامت فردی مبتنی بر وب برای بیماران تحت دیالیز شهرستان کاشان

خاتمه یافته
12

طراحی پرونده الکترونیک سلامت فردی برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی و ارزیابی کاربردپذیری آن

در دست اجرا
13

طراحی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395

خاتمه یافته
14

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل وزن گیری زنان باردار دارای اضافه وزن در شهرستان کاشان-1395

خاتمه یافته
15

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند جهت ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم در شهرستان کاشان-1395

خاتمه یافته
16

طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران؛ سال 1394

خاتمه یافته
17

بررسی وضعیت شاخص های مرتبط با سطح بندی مراکز جراحی محدود در تهران، 1394

خاتمه یافته
18

طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394

خاتمه یافته
19

بررسی کاربردپذیری نرم افزار ثبت علل مرگ و میر با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی

در دست اجرا
20

ارزیابی کاربردپذیی سامانه اطلاعاتی یکپارچه بهداشت در شهرستان کاشان با روش های مبتنی بر کاربر و متخصص-1396

خاتمه یافته
21

طراحی، ایجاد و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مدیریت تغذیه بیماران دیابت نوع 2 در شهرستان کاشان-سال 1396

خاتمه یافته
22

بررسی میزان استفاده و دیدگاه بیماران مبتلا به آسم از قابلیت های تلفن همراه جهت دریافت خدمات مرتبط با مراقبت آسم در شهرستان کاشان-1396

خاتمه یافته
23

بررسی میزان استفاده و دیدگاه زنان باردار از قابلیت های تلفن همراه جهت دریافت خدمات مرتبط با مراقبت های دوران بارداری در شهرستان کاشان-1396

خاتمه یافته
24

تهیه تقویم گرده و بررسی توزیع مکانی و زمانی آن برای رینیت و آسم و آلرژیک در منطقه کاشان سال 1397

در دست اجرا
25

ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات پرستاری با روش های مبتنی بر متخصص

در دست اجرا
26

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موبایل بخش نورولوژی و نوروسرجری بر میزان درخواست سی تی اسکن های سر

در دست اجرا
27

اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکردی برای داشبوردهای مدیریتی از دیدگاه مدیران بیمارستان های دولتی ایران (1397)

در دست اجرا
28

طراحی و کاربردپذیری برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای بازتوانی قلبی بیماران سرپایی در بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان-1397

در دست اجرا
29

طراحی اولیه و ارزیابی سیستم ثبت الکترونیکی داده های بالینی بیماران در یک مرکز دیالیز منتخب از دانشگاه علوم پزشکی کاشان -1397

در دست اجرا

 

تاریخ بروز رسانی: 98/04/11