6:49:01 PM 1397 / 10 / 29
 


 مشخصات طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت 

1- طراحی  پایگاه داده مراقبت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال1394

4- بررسی کاربردپذیری زیرسیستم پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران

5-مطالعه مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران

6-طراحی الزامات اطلاعاتی مرکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394

 7-بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

8-طراحی و ارائه نمونه اولیه سیستم اطلاعاتی گردشگری پزشکی مبتنی بر وب برای شهرستان کاشان

9- طراحی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد

10-ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص‌های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی

12-طراحی پرونده الکترونیکی سلامت فردی برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی و ارزیابی کاربردپذیری آن

13-طراحی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395

14-طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل وزن¬گیری زنان باردار دارای اضافه وزن در شهرستان کاشان-1395

15-طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند جهت ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم در شهرستان کاشان-1395

16-ارزیابی کاربرد پذیری سامانه اطلاعاتی یکپارچه بهداشت در شهرستان کاشان با روش های مبتنی بر کاربر و متخصص -1396

17-طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران؛ سال 1394

 18-بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با سطح بندی مراکز جراحی محدود در تهران، 1394

19-طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394

20-بررسی کاربردپذیری نرم افزار ثبت علل مرگ و میر با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی

 

 

تاریخ بروز رسانی: 3/5/96