7:05:40 AM 1396 / 05 / 02
 


 مشخصات طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت 

طرح 94042
بررسی تاثیر مداخله ممیزی وبازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394
The effect of audit and feedback intervention on laboratory test ordering by physician in pediatric department of Shahid Beheshti hospital Kashan University of Medical Sciences in 1394
تاریخ تصویب: 1394/03/19
طرح 94048
طراحی  پایگاه داده مراقبت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال1394     
The Design Of  Maternal And Child Care Database  In Kashan University of Medical Sciences     
تاریخ تصویب: 1394/03/19
طرح 94049
طراحی پایگاه داده تروما در مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1394
The Design of Trauma Database in Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences in 2015  year
 تاریخ تصویب: 1394/03/19

بررسی کاربردپذیری زیرسیستم پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران

مطالعه مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران

طراحی الزامات عملکردی مرکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394

بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

طراحی نمونه اولیه سیستم اطلاعاتی گردشگری پزشکی مبتنی بر وب و ارائه نسخه آزمایشی برای شهر کاشان

طراحی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد

طراحی سیستم پایش شاخص های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی

طراحی و ارزیابی پرونده الکترونیکی سلامت فردی مبتنی بر وب برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی در شهرستان کاشان

طراحی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل اضافه وزن زنان باردار در شهرستان کاشان

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند جهت ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم در شهرستان کاشان-1395

ارزیابی کاربردپذیری سامانه اطلاعاتی یکپارچه بهداشت در شهرستان کاشان-1396

طراحی مجموعه حداقل داده های ملی برای سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران

بررسی و تدوین مبانی سطح بندی مراکز جراحی محدود و ارائه شاخصهای مرتبط در کشور

طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394"

بررسی کاربردپذیری نرم افزار ثبت علل مرگ و میر با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی

 

 

تاریخ بروز رسانی: 12/5/94