6:08:26 PM 1401 / 05 / 27
 


 مشخصات طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت 

 

    
1

بررسی تاثیر مداخله ممیزی وبازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

  خاتمه یافته
2

طراحی پایگاه داده مراقبت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394

  خاتمه یافته
3

طراحی پایگاه داده تروما در مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1394

  خاتمه یافته
4

بررسی کاربردپذیری زیرسیستم پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران

  خاتمه یافته
5

مطالعه مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران

  خاتمه یافته
6

طراحی الزامات اطلاعاتی مرکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394

  خاتمه یافته
7

بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

  خاتمه یافته
8

طراحی و ارائه نمونه اولیه سیستم اطلاعاتی گردشگری پزشکی مبتنی بر وب برای شهرستان کاشان

  خاتمه یافته
9

طراحی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد

  خاتمه یافته
10

ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص‌های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی

  خاتمه یافته
11

طراحی پرونده سلامت فردی مبتنی بر وب برای بیماران تحت دیالیز شهرستان کاشان

  خاتمه یافته
12

طراحی پرونده الکترونیک سلامت فردی برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی و ارزیابی کاربردپذیری آن

  در دست اجرا
13

طراحی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395

  خاتمه یافته
14

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل وزن گیری زنان باردار دارای اضافه وزن در شهرستان کاشان-1395

  خاتمه یافته
15

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند جهت ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم در شهرستان کاشان-1395

  خاتمه یافته
16

طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران؛ سال 1394

  خاتمه یافته
17

بررسی وضعیت شاخص های مرتبط با سطح بندی مراکز جراحی محدود در تهران، 1394

  خاتمه یافته
18

طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394

  خاتمه یافته
19

بررسی کاربردپذیری نرم افزار ثبت علل مرگ و میر با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی

  خاتمه یافته
20

ارزیابی کاربردپذیی سامانه اطلاعاتی یکپارچه بهداشت در شهرستان کاشان با روش های مبتنی بر کاربر و متخصص-1396

  خاتمه یافته
21

طراحی، ایجاد و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مدیریت تغذیه بیماران دیابت نوع 2 در شهرستان کاشان-سال 1396

  خاتمه یافته
22

بررسی میزان استفاده و دیدگاه بیماران مبتلا به آسم از قابلیت های تلفن همراه جهت دریافت خدمات مرتبط با مراقبت آسم در شهرستان کاشان-1396

  خاتمه یافته
23

بررسی میزان استفاده و دیدگاه زنان باردار از قابلیت های تلفن همراه جهت دریافت خدمات مرتبط با مراقبت های دوران بارداری در شهرستان کاشان-1396

  خاتمه یافته
24

تهیه تقویم گرده و بررسی توزیع مکانی و زمانی آن برای رینیت و آسم و آلرژیک در منطقه کاشان سال 1397

  در دست اجرا
25

ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات پرستاری با روش های مبتنی بر متخصص

  خاتمه یافته
26

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موبایل بخش نورولوژی و نوروسرجری بر میزان درخواست سی تی اسکن های سر

  در دست اجرا
27

اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکردی برای داشبوردهای مدیریتی از دیدگاه مدیران بیمارستان های دولتی ایران (1397)

  در دست اجرا
28

طراحی و کاربردپذیری برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای بازتوانی قلبی بیماران سرپایی در بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان-1397

  خاتمه یافته
29

طراحی اولیه و ارزیابی سیستم ثبت الکترونیکی داده های بالینی بیماران در یک مرکز دیالیز منتخب از دانشگاه علوم پزشکی کاشان -1397

  در دست اجرا
30 طراحی نرم افزار شناسایی الگوی تداخلات دارویی در بیماران قلبی عروقی   در دست اجرا
31 طراحی و اجرا سیستم شبیه ساز تعاملی برای آموزش استفاده از ماژول پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی- 1397   خاتمه یافته
32 ارزیابی تاثیر بازخورد با استفاده از داشبورد بر میزان درخواست تست های ازمایشگاهی در بخش نورولوژی   خاتمه یافته
33 ارزیابی کاربردپذیری سیستم های ذخیره و تبادل تصاویر پزشکی (PACS) منتخب در ایران از دیدگاه کاربران   خاتمه یافته
34 طراحی و ارزیابی نظام ثبت الکترونیک سندرم حاد کرونری برای ایران   در دست اجرا
35 طراحی و ارزیابی سیستم تصمیم یار آموزش تجویز آنتی بیوتیک برای عفونت های حاد تنفسی   در دست اجرا
36 بررسی مقایسه ای قابلیت های عملکردی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی کشورهای منتخب با سیستم نسخه نویسی الکترونیکی کلینیک های سرپایی سازمان تامین اجتماعی در سال 1398   در دست اجرا
37 بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر آموزش تجویز منطقی آنتی بیوتیک در دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی   در دست اجرا
38 طراحی و ارزیابی داشبورد دارویی برای بیمارستان های عمومی در ایران- سال 1399   در دست اجرا
39 طراحی و ایجاد نرم افزار شناسایی الگوی تداخلات دارو با دارو در دستورات دارویی پزشکان شاغل در بیمارستان اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی کاشان   در دست اجرا
40 بررسی روند تجویز آنتی بیوتیک در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1394 تا 1398 و تعیین فراوانی عوامل مرتبط با آن   در دست اجرا
41 طراحی، اجرا و ارزیابی کارایی سامانه الکترونیکی پایش و مدیریت عرضه داروهای خاص برای داروخانه های شهرستان کاشان   در دست اجرا
42 بررسی کیفیت و کاربردپذیری اپلیکیشن درخواست سی تی اسکن سر بر اساس معیارهای مقتضی بودن گایدلاین (HAC app) در سال 1399   خاتمه یافته
43 تحلیل آلتمتریکس ویدئوهای شبکه های اجتماعی یوتیوب مرتبط با مقالات شاخه موضوعی فارماکولوژی بیماری کووید-19 نمایه شده در WoS   در دست اجرا
44 فاکتورهای موثر بر هزینه های بیمارستانی و طول مدت اقامت بیماران سوختگی شدید پذیرش شده در مرکز سوختگی ولایت رشت در سال 1399   در دست اجرا
45 بررسی عوامل موثر برپذیرش ابزار سلامت همراه بین پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان   در دست اجرا
46 بررسی تأثیر برنامه کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر تلفن هوشمند در کنترل آسم   در دست اجرا
47 بررسی تجربیات مربوط به انواع و علل بروز خطاهای دارویی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی در مراکز سرپایی وابسته به سازمان تامین اجتماعی: سال 1400   در دست اجرا
48 طراحی، ارزیابی کاربردپذیری و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مراقبان کودکان دچار سوختگی شدید   در دست اجرا
49  طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی تصمیم‌یاربالینی مبتنی بر تلفن همراه جهت تشخیص بیماری اندوفتالمیت   در دست اجرا
50 طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی آموزشی مبتنی بر تلفن هوشمند برای رزیدنت های اورولوژی جهت درمان سرطان مثانه- سال 1400   در دست اجرا
51 تحلیل کتابشناختی، محتوایی و آلتمتریکس مقالات از نوع مروری نظام مند و فراتحلیل در حوزه گیمیفیکیشن در آموزش   خاتمه یافته
52 مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی همزمان و غیر همزمان بر خودکارآمدی یادگیری الکترونیکی   خاتمه یافته
53 طراحی و ارزیابی سیستم خبره پیش¬بینی تولد زنده در کمک¬باروری پزشکی با استفاده از کاوش قواعد انجمنی   در دست اجرا
54 بررسی میزان آگاهی پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نظام ارجاع   در حال ثبت
55 تحلیل کتابشناختی و آلتمتریکس مقالات سلب اعتبار شده موضوع Covid-19   در دست اجرا
56 شناسایی میزان همکاری بین رشته ای پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی ایران نمایه شده در مقالاتCovid-19نمایه شده در Web Of Science(WoS)از طریق طبقه‌بندی رشته‌ای شبکه نویسندگان همکار   در دست اجرا
57 بررسی نیازهای آموزشی بیماران عروق کرونر قلب و همراهان آنها در شهر کاشان، سال 1400   در دست اجرا
58 طراحی و روان‌سنجی ابزار الکترونیکی ارزیابی کیفیت برنامه‌های کاربردی سلامت همراه   در دست اجرا
59 طراحی و ارزیابی سیستم پشتیبان تصمیم نسخه نویسی الکترونیکی ویژه تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک برای بیماران عفونت‌های مجاری ادراری   در دست اجرا
60  طراحی، ساخت و ارزیابی کیت تشخیص آنتی بادی های ضد کیست هیداتید تک حفره ای بر اساس روش هماگلوتیناسیون   در دست اجرا
61 بررسی تجربیات، ادراک و رضایت ذی‌نفعان از سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی و شناسایی مشکلات آن در کلینیک ویژه اخوان شهرستان کاشان   در دست اجرا
62  طراحی و روان سنجی ابزار سنجش و ارزیابی کاربست آن در پیشگویی عوامل موثر بر استفاده از موبایل در عملکرد حرفه ای پرستاران :بیمارستان های شهرستان کاشان سال 1401   در دست اجرا
63 طراحی، اجرا و ارزیابی سامانه ی مدیریت آمار سلامت سالیانه ی دانشگاه‎های علوم پزشکی   در دست اجرا
64 طراحی و ارزیابی روش هوشمند تخمین داده های عددی از دست رفته برای بیماران ترومایی شهرستان کاشان   در دست اجرا
65 طراحی و ارزیابی روش هوشمند برای پیش بینی وضعیت ترخیص بیماران ترومایی شهرستان کاشان با استفاده از بهبود الگوریتم Apriori   در دست اجرا
66 طراحی، اجرا و ارزیابی میز خدمت الکترونیکی برای ارائه خدمات درمانی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان   در دست اجرا
67 بررسی تأثیر برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه در کنترل وزن گیری زنان باردار در دوران بارداری   در دست اجرا
       

 

تاریخ بروز رسانی: 1401/05/11