6:58:53 AM 1398 / 12 / 02
 
 
1

   کنترل هزینه در بخش رادیولوژی: از طریق بررسی بهره برداری اقدامات تصویربرداری. هفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی،25 و 26 مرداد 94، تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی. دکتر زهرا میدانی، دکتر مهرداد فرزندی پور، دکتر یاسر حمیدیان، مهندس غلامعباس موسوی،  زهرا ناظمی

2

 "Tourism-Based Medicinal Plants Information System"   ششمین کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی، 26 لغایت 29 آبان 94 ،تهران. دکتر مهتاب کرمی

تاریخ به روزرسانی: 1396/08/14