8:50:34 PM 1398 / 02 / 05
 

فرم اطلاعات نرم افزارها و تولیدات فناوری اطلاعات
  تاریخ تکمیل فرم :
  عنوان پایان نامه/ طرح تحقیقاتی/ درس مربوطه :
  نام نرم افزار یا تولید رایانه ای انجام شده :
  سال انجام :
  نام و نام خانوادگی دانشجو :
    مقطع تحصیلی :
  شماره تلفن همراه دانشجو :
  نام و نام خانوادگی اساتید راهنما به ترتیب :
  نام و نام خانوادگی اساتید مشاور به ترتیب :
  نوع پایگاه داده (SQL/ Access/ ... / ندارد) :
  سیستم عامل لازم (ویندوز/ لینوکس/ iOS/ اندروید/ ... :
  زبان برنامه نویسی و ابزارهای استفاده شده در ساخت :
  در صورتی که برای اجرا نیاز به سخت افزار یا زیرساخت خاصی می باشد توضیح دهید :
  شرح قابلیت های نرم افزار/ تولید فناورانه انجام شده و موارد کاربرد آن :
  نام شرکت / مهندس طراح نرم افزار :
  شماره تماس شرکت/ مهندس طراح نرم افزار :
   
کد امنیتی :