8:27:12 PM 1402 / 03 / 14
 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت مرکز (Mission)

مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت متعهد است از طریق نوآوری در پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت اقدام به تولید دانش نمودهو بهاثربخشی، کارایی،کیفیت ،عدالت و دسترسی خدمات سلامت کمک نماید.

چشم انداز مرکز (Vision)

ما می خواهیم با تاکید بر ارزش های اخلاقی و حرفه ای، بکارگیری فن آوری، خلاقیت و نوآوری در تحقیقات جزو بهترین مراجع پژوهشی در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت در بین مراکز تحقیقاتی HIMکشورباشیم.

 

ارزش ها (Values(

مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت در راستای رسالت و چشم انداز خویش متعهد به رعایت این ارزش ها خواهد بود:

 1. عدالت و تعالی
 2. پاسخ گویی اجتماعی
 3. شبکه سازی
 4. اخلاق گرایی
 5. سرآمدی و کیفیت

نقاط قوت:

 • وجود اعضاء هیئت علمی آموزشی مجرب و علاقمند در دو حوزه "مدیریت اطلاعات سلامت" و "انفورماتیک پزشکی"
 • برخورداری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • وجود گروههای بالینی و رزیدنت ها در دانشگاه
 • وجود اعضاء هیئت علمی توانمند
 • وجود وب سایت مرکز

نقاط ضعف:

 • عدم وجود اعضا هیئت علمی پژوهشی
 • مشغله فراوان اعضا هیئت علمی آموزشی
 • عدم وجود روحیه کار تیمی
 • عدم ارتباط و همکاری کافی مرکز و گروههای بالینی
 • عدم اطلاع از مشکلات و نیازهای سازمانهای خصوصی و دولتی
 • ضعف در تامین مالی
 • عدم فعالیت در فضای مجازی و عدم ارتباط با رسانه ها

تهدیدات:

 • وجود مراکز تحقیقاتی مشابه در مرکز استان و استان همجوار(استان تهران)
 • عدم تخصیص اعتبارات پژوهشی مکفی از سوی دانشگاه
 • عدم تخصیص ردیف و بودجه مستقل به مرکز تحقیقاتی از سوی وزارت متبوع
 • عدم تخصیص نیروی کافی به مرکز جهت پیگیری امور ترجمان دانش

فرصت ها:

 • همجواری با دانشگاه های تهران و اصفهان و بهره گیری از توانمندی دانشگاه های شهرهای مذکور و وجود بیمارستان های آموزشی که امکان انجام کار پژوهشی در آن وجود دارد.
 • وجود کانون های دانشجویی با هدف افزایش تحقیقات دانشجویی
 • رشد روزافزون فناوری های اطلاعات سلامت در دنیا
 • همکاری مناسب مراکز ارائه دهنده خدمت بخصوص مراکز بهداشتی درمانی
 • ارتباط مناسب اصحاب رسانه با دانشگاه

اهداف:

 • توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با مدیریت اطلاعات سلامت
 • افزایش کمی و کیفی تحقیقات تقاضامحور، اثر بخش و ترجماندانش

استراتژی ها:

 

 •  انجام پروژه های مشترک بین مرکز با مراکز تحقیقاتی مشابه
 •  همکاری با مراکز رشد اطلاعات کشور جهت برقراری ارتباطات و تعاملات علمی بیشتر
 • استفاده حداکثری از ظرفیت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام پژوهش های کاربردی در راستای ماموریت ویژه توسعه دانش فناوری اطلاعات سلامت
 •  انجام پروژه های مشترک با گروه های بالینی
 •  انجام پژوهش های اثربخش
 •  جلب همکاری پژوهشگران توانمند با بهره گیری از حداکثر ظرفیت امکانات و تجهیزات اختصاصی مرکز