امروز : 12 اسفند 1402
آخرین اطلاعیه ها
02 بهمن 1402
انتخاب مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت به عنوان مرکز برگزیده در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی
انتخاب مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت به عنوان مرکز برگزیده در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

140

تعداد مقاله ها

7

تعداد اعضای مرکز

72

تعداد طرح های تحقیقاتی
سوالات متداول
1- برنامه زمانی تشکیل جلسات شورای پژوهشی چیست؟

برنامه زمانی تشکیل جلسات شورای پژوهشی در سال 1402 به صورت زیر می باشد لازم به توضیح است که جهت برگزاری جلسه 7 روز کاری قبل از تاریخ های ذکر شده طرح تحقیقاتی باید در سامانه پژوهان وارد و به کارشناس پژوهشی ارجاع شده باشد.

 

29/06/1402

26/07/1402

24/08/1402

29/09/1402

27/10/1402

25/11/1402

23/12/1402

2- نحوه ارائه طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت به چه صورت است؟

ابتدا پروپوزال طرح تحقیقاتی توسط مجری /دانشجو در سامانه پژوهان در قالب طرح تحقیقاتی ثبت و به کارشناس پژوهشی ارسال می شود. بعد از بررسی طرح  و در صورت تکمیل بودن تمامی آیتم ها و مستندات طرح ، مجری /دانشجو اسلایدهای دفاع از طرح را مطابق معیارهای FINER  تهیه نموده تا در جلسه شورای پژوهشی مرکز ارائه دهد. لازم به تذکر هست پروپوزال های تحقیقاتی طرح-پایان نامه قبل از ارائه در شورای پژوهشی مرکز باید در گروه آموزشی مربوطه مصوب شده باشد.